Privacy Policy

Ред пойнт България ЕООД е вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен номер 316301.

Гарантираме Ви, че личните данни, които сте въвели при регистрацията в магазина, ще бъдат използвани единствено за целите на поръчките и доставките.
Вашите данни за контакт или личната ви информация няма да бъдат предавани на трети страни, освен ако това не се изисква от закона. 
Ред пойнт България ЕООД няма да ви изпраща нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения за вашата покупка. Молим Ви да проверявате в пощенската си кутия раздел "нежелани съобщения (спам)", защото често поща от непознат изпращач се прехвърля автоматично там.
Предоставена е възможност да прекратите абонамента си за получаване на електронни съобщения от нас.

Политика за поверителност

Вашата лична информация
Тази политика за защита на личните данни обяснява как събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас, както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, който искате да изпратим до Вас. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава.
Съзнателно не събираме данни, свързани с деца.
Промени в законовата рамка за защита на личните данните
Законовата рамка във връзка със защитата на данните Ви се променя на 25 май 2018 г., когато в Европейския съюз започва да се прилага Общият регламент за защита на данните (GDPR).
Тази политика за защита на личните данни Ви казва повече за повечето от правата Ви във връзка с Регламента, но е възможно е да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данни след 25 май – ние ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в тази политика. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашата лични данни.
Вашите лични данни се ползват със законова защита.
Имаме право да обработваме Ваши лични данни само ако разполагаме с правно основание за това и обработката отговаря на легитимни цели. Целите, предвидени в настоящата политика, са:
–    Цели, необходими за използването на нашите услуги;
–    Цели, за които сте дали изричното си съгласие;
–    Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Ред пойнт България ЕООД.
В случаите, когато трябва да обработваме Ваши лични данни във връзка със законово изискване или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и не можете да предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с вас (например да ви предоставим дадена услуга). В този случай може да се наложи да не предоставим услугата, която желаете от нас, но ние ще ви уведомим, ако това е така.
Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.
Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.
Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?
Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.
За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.
Маркетинг
Можем да използваме Вашата лична информация, за да ви уведомим за съответните услуги и предстоящи оферти. Можем да използваме Вашите лични данни за да Ви изпращаме маркетингови съобщения само ако имаме Вашето съгласие или законния интерес да го направим.
Можете да ни помолите да престанем да ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време – просто трябва да се свържете с нас или да използвате връзките за отказване от всяко съобщение, изпратено до Вас.
Вашите права
Общият регламент за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:
–    Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме
Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес sales@redpoint-bulgaria.com
Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.
–    Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна
Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес sales@redpoint-bulgaria.com, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.
–    Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни
Имате право да:
*възразите срещу използването на Вашите лични данни;
*или поискайте да изтрием личните Ви данни;
*или да поиска ограничаване на обработката;
*или да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като правото да бъдеш забравен).
Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме вашите данни, които ние ще споделим с вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.
–    Оттегляне на съгласието
Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на sales@redpoint-bulgaria.com, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.
Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/