Terms & Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОТ МАГАЗИН ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

http://online.redpoint-bulgaria.com

Уважаеми клиенти,

Моля, запознайте се внимателно с настоящите общи условия, ПРЕДИ да използвате услугата ПАЗАРУВАНЕ, предлагана от Продавача Ред пойнт България ЕООД чрез настоящия магазин за електронна търговия. Използването на гореспоменатата услуга е условие да се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите общи условия.

Обяснения на съкращенията и кратките формулировки по-долу

Ред пойнт България ЕООД ще се нарича по-долу за краткост Продавач

Продавачът е собственик на магазин за електронна търговия http://online.redpoint-bulgaria.com , има седалище и адрес на управление в гр. София 1330, ж.к. Красна поляна-ІІ, бл.29, вх. А, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 201649869, email: sales@redpoint-bulgaria.com телефон: +359.8.944.15.944

 • Магазинът за електронна търговия http://online.redpoint-bulgaria.com ще се нарича по-долу за краткост САЙТ
 • ЗЗП това е Законът за защита на потребителите.
 • Потребител, клиент това означава потребител по смисъла на ЗЗП.
 • Ползвател това е лице, ползващо функционалностите на Сайта.
 • Лични Данни това са лични данни по смисъла на ЗЗЛД. Ред пойнт България ЕООД е вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен номер 316301. 
 • Еконт Експрес ООД е дружеството, ангажирано с предоставянето на куриерската услуга по доставка на закупената стока, предоставило специални условия за клиентите на Сайта.

Общи условия

І. Регистрация и пазаруване

І.1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавача от една страна, и потребителите на Сайта от друга. Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Сайта, с изключение на линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

По време на регистрацията, която е доброволна и безплатна, с отбелязване в полето "приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по списъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема Общите условия, условията за гаранция и рекламации.

І.2. Поръчки чрез Сайта се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, освен ако няма обявени прекъсвания за профилактика.

За да закупите стока от нашия Сайт, е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:

 • І.2. 1. Да имате постоянен адрес в България и да разбирате настоящите условия (на български език), тъй като търговската дейност се извършва в България;
 • І.2. 2. Да сте попълнили коректно електронната регистрационна форма;
 • І.2. 3. Да сте се съгласили с настоящите Общи правила и условия;
 • І.2.4. Да посочите точен и валиден телефонен номер, електронен адрес и пълен пощенски/физически адрес за доставка (доставки до пощенска кутия не се извършват);
 • І.2.5. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

Продавачът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

Продавачът си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас валиден електронен адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на Продавача. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен имейл или обаждане на посочения телефон.

ІІ. Доставки и заплащане

ІІ. 1. Одобреният начин за плащане на покупките от Сайта е в брой при получаване на поръчаните стоки, като всички цени са в български лева, с включен ДДС в размер на 20%, но не включват цената на доставката.

Цената и срока за доставката на закупените стоки и/или услуги се избира от клиента и се изчислява съгласно тарифите и условията на куриерската фирма "Еконт Експрес" ООД, обслужваща доставките.

Продавачът не отговаря за грешно начислени транспортни разходи от модула, предоставен от "Еконт Експрес" ООД. Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма "Еконт Експрес" ООД. 

За доставки извън територията на Република България (в това число Дипломатически мисии, кораби и др. територии, извън географските граници на Република България), цената на доставката ще бъде обект на допълнително писмено споразумение.

При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Продавача и/или куриера и невъзможност да се установи контакт с клиента на посочения телефон за контакт, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

Продавачът води регистър и регистрира с уникална референция всяко извършено плащане на стоки и/или услуги.

Доставките се извършват в рамките от 24 часа до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката.

ІІІ. Права и задължения

ІІІ.1. Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на поръчаните продукти, поръчани от Сайта, заедно с настоящите Общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато Клиента е подписал отделен договор за покупко - продажба с Продавача.

ІІІ.2. Продавачът запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

ІІІ.3. Като клиент, Вие имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките, в случай, че същите НЕ СА УПОТРЕБЯВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им, не са отстранени етикетите и указанията за ползване и стоката е във вида, в който е изпратена и при условията по чл.55, ал.1 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При констатацията на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в сайта с описанието на последната, Продавача възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, като всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Продавача, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от клиента.

ІІІ.4. Информацията, събрана от Продавача при използването на Сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Продавачът няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод,освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

С приемането на настоящите общи условия клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Продавача и/или упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за статистически анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от Продавача, за маркетингови и рекламни цели и анализи на Продавача, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от продавача, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели.

ІІІ.5. Продавачът си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от Общите условия. Ваша е отговорносттада проверявате тези Общи условия във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това,че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Общи условия. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последваши покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените Общи условия,а след това в соътветствие с тези изменени Общи условия.В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации, Продавачът предоставя на Клиента лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате Сайта. Поръчвайки продукти от магазина на Продавача или приемайки доставката на такива продукти, описани във фактурата, клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. Продавачът си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

Продавачът не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание,които не са част от сайта http://online.redpoint-bulgaria.com Продавачът не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях Продавачът, за да бъде отстранен линка към сайта нарушител.

Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Профилите на ползватели, които нарушават условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и профилите на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличавани.

ІV. Отговорности

ІV.1. Продавачът не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в Сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в соътветствие с действащото законодателство,ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

ІV.2. Продавачът не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които ими препратки.

ІV.3. Продавачът не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугиете в уебсайта.

ІV.4. Продавачът не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна http://online.redpoint-bulgaria.com.

ІV.5. Продавачът не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

ІV.6. Продавачът не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

ІV.7. Продавачът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.

ІV.8. Продажбата на продукта се регламентира от законите на Република България. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

V. Гаранция

V.1. В случай на фабричен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера, моля веднага се обадете на тел. + 359 (0) 8 94415944. Условията по рекламация на закупен продукт са описани по - долу.

V.2. При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация описан по - долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашият електронен адрес sales@redpoint-bulgaria.com. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас електронен адрес или телефон.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

VІ. Рекламации.

VІ.1. На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свъжете с нас на посоченият телефон. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на Продавача и му се изпраща верния за сметка на Продавача.

На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.

VІ.2. Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на посоченият телефон. Рекламация се удостоверява със запис в товарителницата от Клиента, в момента на получаване на пратката.

VІ.3. При предяввяване на рекламация в срок до 14 (четиринадесет) дни от покупката при спазени всички условия на Продавача, както и всички действащи законови разпоредби, Клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената на закупения продукт. Всички разходи, които Клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността, са за сметка на Клиента.

VІ.3.1. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

VІ.4.Обслужване на рекламации: След приемане на рекламацията като основателна, Продавачът уведомява Клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:

 • Заменя стоката със същия продукт - замяната ще бъде извършена в рамките на 1 (един) месец, съгласно чл. 112 и чл. 113 от ЗЗП.
 • Заменя стоката с друг продукт, като транспортните разходи по изпращането на нов продукт са за сметка на Продавача.

Възстановява сумата на клиента, като това ще стане по един от посочените начини:

 • По банков път, на посочена от клиента банкова сметка.

VІ.5. При отхвърляне на предавената рекламация Продавача уведомява Клиента за становището си на посочения от последния телефон или e-mail адрес. При заявяване за обратно получаване на рекламирания продукт, същия се изпраща на Клиента по удобен за него начин, като разходите по попучаването са за негова сметка.

Ако в 30 (тридесет) дневен срок след уведомяване за становището , Клиента не потърси стоката си, Продавачът запазва правото да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.

С прочитането на тези условия и в последствие използването на магазина за електронна търговия, вие като Клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не приемате посоченото по - горе, моля не използвайте магазина за електронна търговия.

В случай на неразбиране на общите условия за пазаруване от сайта, както и необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с нас на тел. 0894415944, или на e-mail sales@redpoint-bulgaria.com.

Всички условия са в съответствие с :

ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

Политика за поверителност
Вашата лична информация
 
Тази политика за защита на личните данни обяснява как събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас, както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, който искате да изпратим до Вас. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава.
 
Съзнателно не събираме данни, свързани с деца.
 
Промени в законовата рамка за защита на личните данните
 
Законовата рамка във връзка със защитата на данните Ви се променя на 25 май 2018 г., когато в Европейския съюз започва да се прилага Общият регламент за защита на данните (GDPR).
 
Тази политика за защита на личните данни Ви казва повече за повечето от правата Ви във връзка с Регламента, но е възможно е да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данни след 25 май – ние ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в тази политика. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашата лични данни.
Вашите лични данни се ползват със законова защита.
 
Имаме право да обработваме Ваши лични данни само ако разполагаме с правно основание за това и обработката отговаря на легитимни цели. Целите, предвидени в настоящата политика, са:
 
–    Цели, необходими за използването на нашите услуги;
 
–    Цели, за които сте дали изричното си съгласие;
 
–    Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Ред пойнт България ЕООД.
В случаите, когато трябва да обработваме Ваши лични данни във връзка със законово изискване или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и не можете да предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с вас (например да ви предоставим дадена услуга). В този случай може да се наложи да не предоставим услугата, която желаете от нас, но ние ще ви уведомим, ако това е така.